(SALON MMC梨花專門店專欄文章) 反光彈縮毛矮正梨花頭 | 香港美髮網 HK Hair Salon
SALON MMC梨花專門店 之美髮專欄文章: 反光彈縮毛矮正梨花頭

反光彈縮毛矮正梨花頭

以前既負離子,現家日本叫縮毛矯正,做法好似差唔多,其實係好多細節位唔同左,多左步驟。

MMC秘技反光彈配合上直下梨花,從過程中注入營養,影片直出,頭髮越健康效果越好。

從整直過程中注入排列好營養,達致光澤感大增.


1️⃣同頭髮深層清潔
2️⃣電前護理(要正確營養排序)
3️⃣將對應髮質既藥性,分段塗
4️⃣完成軟化,中段營養填補
5️⃣進行上面夾直,下面電梨花
6️⃣定型
7️⃣尾段營養收復
需時大約5小時左右