SALON MMC梨花專門店 專欄文章列表 | 香港美髮網 HK Hair Salon
香港美髮網 HK Hair Salon

主頁 > SALON MMC梨花專門店 > 所有專欄文章 / 最新消息

  • 反光彈縮毛矮正梨花頭

  • 發佈日期: 2018-10-11 14:15:48
  • 瀏覽數: 389
  • 以前既負離子,現家日本叫縮毛矯正,做法好似差唔多,其實係好多細節位唔同左,多左步驟。 MMC秘技反光彈配合上直下梨花,從過程中注入營養,影片直出,頭髮越健康效果越好。 從整直過程中注入排列好營養,達致光澤感大增. 1️⃣同頭髮深層清潔 2️⃣電前護理(要正確營養排序) 3️...