(I do Hair . . . . . .專欄文章) 做到更佳髮型設計 | 香港美髮網 HK Hair Salon
香港美髮網 HK Hair Salon

主頁 > I do Hair . . . . . . > 所有專欄文章/最新消息 > 做到更佳髮型設計

I do Hair .  .  .  .  .  . 之專欄文章: 做到更佳髮型設計

做到更佳髮型設計

分享 :

刊登時間: 2017-11-19 18:03:39  |   瀏灠次數:189

為做到更佳髮型設計前我們會與客人盡量溝通, 了解顧客所需, 配合客人概念表達, 然後再作技術上處理