D剪評係真定假嫁? | 香港美髮網 HK Hair Salon

D剪評係真定假嫁?

如果懷疑就應該搵間就腳又多好評嘅自己去試下 咪知囉 !

我覺得有真有假啦,當中唔多唔少都會存在打手,open rice都勁多打手啦。但呢度咁多剪評,我相信一定有部分係真的。

我要參與討論

*抱歉,只有登入後的會員才可評論!